Home

feishu PHP packages

7 PHP Packages found for feishu | Latest feishu packages | RSS

overtrue/socialite

A collection of OAuth 2 packages.

 • 1213
 • 55
 • 772
 • 980
 • 187

itshayu/socialite

A collection of OAuth 2 packages that extracts from laravel/socialite.

 • 72470
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0

hsupu/feishu-bot-sdk-php

A 3rd-party Feishu/Lark Bot SDK

 • 121147
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1

hyperfx/feishu

??SDK

 • 144688
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0

haokaiyang/laravel-feishu-logging

Send logs to Feishu group via Feishu Custom bot

 • 147003
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0

lzh_overtrue/socialite

A collection of OAuth 2 packages that extracts from laravel/socialite.

 • 177364
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

xbhub/laravel-feishu

:package_description

 • 185433
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Built with Laravel by psampaz, powered by DigitalOcean